google analytical

שלומי ברק

images-שלומי ברק

יול 10, 2017 images

שלומי ברק

  • מתן גל

תודה על זה שהבאתם את שוקו וחלב (הכלבים שלי) הביתה בשלום. התגעגענו כל כך לישראל והגעתם ארצה של הכלבים לא הייתה אפשרית בלעדיכם.

hebrew-pets-img

צור קשר