google analytical

האם חיית המחמד שלי יכולה לטוס איתי בתא הנוסעים (בקבינה)?

אוג 01, 2017 images

האם חיית המחמד שלי יכולה לטוס איתי בתא הנוסעים (בקבינה)?

  • מתן גל

רוב חברות התעופה תאפשרנה להביא חיית מחמד אחת לתא הנוסעים, במגבלות מסוימות. בדרך כלל רק כלבים וחתולים מותרים להטסה בקבינה אך יש כמה חברות תעופה אשר יקבלו גם ציפורים לסוגיהן וחמוסים. חיית מחמד תוכל לטוס בתא הנוסעים אם היא תעמוד במגבלת המשקל. בנוסף לכך, גודל תיק הנשיאה חייב להיות במידות שחברת התעופה דורשת. חשוב לזכור כי יש מדינות המאפשרות לחיות מחמד להגיע אליהן אך ורק כמשלוח אווירי. בשל כך, חיות מחמד למדינות אלה לא יורשו לטוס בתא הנוסעים ואפילו לא בבטן המטוס כמטען עודף (מזוודה).

hebrew-pets-img

צור קשר