מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות הזו תסדיר את מדיניות Pets2Fly ("המפעילה"), ח.פ./ע.מ. 300383411  ביחס לשמירת פרטי מידע אודות משתמשי אתר האינטרנט www.Pets2Fly.com ואודות השירותים המוצעים על ידי המפעילה.

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי המפעילה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ובשירותים, וכיצד משתמשת המפעילה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

מנעול גדול

המידע שאנו אוספים

 1. המפעילה אינה אוספת כל מידע ביחס לקטינים, מתחת לגיל 18. ככל שהינך מתחת לגיל זה, הינך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש בשירותי המפעילה, ולהימנע מלמסור למפעילה מידע כלשהו.
 2. ככלל, המפעילה אוספת אודות משתמשיה שלושה סוגי מידע:
 3. מידע אישי אודות המשתמש, אשר נמסר למפעילה על ידי המשתמש עם (או לאחר) פנייתו למפעילה. מידע זה כולל שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, חשבון פייסבוק (אם נמסר), וכד'.
 4. מידע אותו מוסר המשתמש למפעילה ביוזמתו, לצורך קבלת שירותים מהמפעילה. מידע זה כולל את פרטי בעל החיים שברשותו, מידע אודות מדינות המוצא והיעד, פרטי אמצעי תשלום (אשר הטיפול בהם יפורט בהמשך מסמך זה), וכד'.
 5. מידע הנאסף אוטומטית על ידי המפעילה אודות תנועת המשתמש ופעולותיו במסגרת האתר, ואשר אינו נמסר ביוזמת המשתמש.

הצורך באיסוף המידע האישי

 1. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים למפעילה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 2. פרטיך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר המפעילה מקבלת ממך בעת ההרשמה ו/או ההזמנה, נועדו לצורך יצירת קשר עם המשתמש, באופן שוטף, וללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את המידע, המוצרים ו/או השירותים אשר יוזמנו ו/או יירכשו על ידך.
 3. כמו כן, מידע זה ישמש לצורך מסירתו לרשויות שלטון שונות, בארץ ובחו"ל, על פי דרישתן (כגון: רשויות מס, עמילי מכס, משרדי חקלאות, וכד').
 4. יובהר, כי מסירת מידע שאינו מדוייק עלול להוביל לכך שהודעות המפעילה לא יגיעו לידיך.

איסוף מידע אוטומאטי אודות פעילותך במסגרת האתר

 1. מפעילה משתמשת בטכנולוגיית Cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד: "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 2. יצוין שאותם "עוגיות" (Cookies) "משואות רשת" (Web Beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלה.
 3. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.
 4. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתCookies , וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.
 5. בנוסף לאמור, תאסוף המפעילה גם מידע על כל רכישותיך באתר (הן של מוצרים, והן של שירותים). מידע זה יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

אבטחת מאגר המידע

 1. המפעילה תנהל את מאגר המידע שלה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981. ככל שדרישות החוק יחייבו זאת, יירשם המאגר במשרדי הממונה על רישום מאגרי מידע, כנדרש על פי דין.
 2. המפעילה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת – המפעילה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים במפעילה ו/או צדדים שלישיים מכוח ההסכם ו/או הדין.
 3. על אף האמור, אין המפעילה יכולה לאבטח את מחשבי המפעילה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם המפעילה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

פרטי אשראי ותשלומים

 1. התשלומים באתר ו/או למפעילה ייקבעו בהתאם להוראות תנאי השימוש של המפעילה.
 2. ביצוע התשלומים בפועל יכול שיבוצע באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או מזומן.
 3. סליקת כרטיסי האשראי של המשתמשים באתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה, והמפעילה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
 4. לצורך בירור מדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותו ספק.
 5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את ספק שירותי הסליקה עימו היא עובדת, מעת לעת.

השימוש במידע שנאסף

 1. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין. המפעילה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באמצעות האתר או דרך שירותי המפעילה.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה תעביר פרטים אודותיך לגורמים הבאים:
 3. חברות תעופה – לצורך רכישת כרטיסי טיסה, ושריון מקום לבעל החיים.
 4. עמילי מכס (בארץ ובחו"ל).
 5. סוכנים בארץ ובחו"ל עימם המפעילה עובדת בשיתוף פעולה (שירותי הסעה, פנסיון, סוכני נסיעות,וכד').
 6. רשויות ממשלה שונות – לצורך קבלת היתר כניסה לבעל החיים שברשותך.
 7. המפעילה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר, ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם"), או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 8. המפעילה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק הספאם.
 9. המפעילה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שהוא במידע סטטיסטי כוללני הנאסף במסגרת האתר (כגון: איסוף מידע כללי אודות תנועות באתר, אשר אינו מתייחס למשתמש כלשהו באופן פרטני).
 10. המפעילה תעביר את המידע שנאסף אודותיך באם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית המפעילה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 11. ככל שתאשר למפעילה לצלם את בעל החיים שלך, ו/או במקרה בו תשלח למפעילה תמונה של בעל החיים שלך, הינך מאשר למפעילה לעשות שימוש מסחרי בצילום זה, ובכלל זאת להעלותו לאתר האינטרנט שלה, לדף הפייסבוק שלה, להודעות דוא"ל שלה, או לכל חומר שיווקי אחר, וזאת מבלי שהמפעילה תחוב לך תמורה כלשהי בגין השימוש האמור בצילום.

קניין רוחני

 1. המפעילה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן,והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור למפעילה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות, וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי, ואשר אין לך בו כל זכויות קניין רוחני.
 2. יובהר, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפעילה רישיון חינם, ללא חובת תשלום תמלוגים כלשהם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפעילה ו/או תפרסם באתר.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. המפעילה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, המפעילה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם, ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

הוראות כלליות

 1. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המפעילה בהתאם לתנאי שימוש אלו ועל-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. לצורך עיון בפרטי המידע המוחזקים אודותיך, הינך רשאי לפנות אלינו לכתובת דוא"ל info@Pets2Fly.com
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 3. במקרה של פנייה כאמור, המפעילה תמחק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. יחד עם זאת, מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר המפעילה, יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 4. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.
Labrador dog and gray cat are looking towards viewer

צור קשר

נשמח לשמוע מכם!

   
  Call Now Button